Unit Pentadbiran dan Kewangan

Unit ini bertanggungjawab dalam segala urusan berkaitan dengan pentadbiran am bahagian dan juga urusan yang berkaitan dengan kewangan seperti perancangan kewangan, perolehan dan pembayaran.