Unit Perancangan Strategik dan Data

Unit ini bertanggungjawab terhadap segala urusan terutama berkaitan dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), Pelan Strategik UPSI, Autonomi Universiti. Memantau pencapaian dan penyediaan laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti dan Petunjuk Prestasi Utama KPT. Unit ini juga bertanggungjawab dalam menguruskan pengumpulan, melakukan analisis dan pengesahan data maklumat rasmi Universiti secara berterusan serta menyalurkan laporan berkala kepada pihak berkepentingan seperti : KPT (PSPTN, SETARA, MyMohes), Laporan Jawatankuasa PEMACU, Pengurusan UPSI dan lain-lain.